Juridisk rådgivning och skadereglering i enklare och volymbaserade försäkringsärenden till kraftigt reducerade arvoden

Vi har noterat att inte sällan uppstår situationer där försäkringsgivare väljer – av kostnadsskäl – att hantera enklare volymskador, skador av mindre ekonomiska värden samt tvister rörande dessa skador internt och utan egentlig juridisk specialistkompetens. Detta har många gånger visat sig vara mindre lyckosamt för försäkringsgivaren.

För att möta våra klienters behov och vara en heltäckande samarbetspartner till våra klienter inom försäkringsbranschen lanserar vi därför vårt nya rådgivningskoncept NH Claims. Grundtanken bakom vårt erbjudande är enkel – vid volymskador samt enklare skador och tvister av mindre ekonomiskt värde får våra klienter tillgång till högkvalitativ rådgivning till ett kraftigt reducerat arvode. 

Genom NH Claims utför våra juniora försäkringsjurister arbetet i skadeärendet, dock alltid med ansvarig advokat som kvalitetssäkrar. Genom detta tillvägagångssätt kan vi hålla nere kostnaden rejält för biträde i dessa ärenden men samtidigt bidra till att skapa ännu större affärsnytta för våra klienter i form av tidsbesparingar samt säkra att även mindre skador och tvister hanteras på ett juridiskt professionellt vis.

För mer information kontakta:
 Fredrik Seemann
 fredrik.seemann@norelidholm.com
T: 0733 74 40 59Allmänna vilkor
Hämta